1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zakat

Bagian dari Harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau Badan (Korporasi) setelah mencapai nishap.

Harta Agama

Kekayan umat Islam yang bersumber dari Zakat, Infaq, Sedakah, Wakaf, Hibah, Meusara, Harta Wasiat, Harta Warisan dll

Wakaf

Harta benda yang bermanfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariat Islam

Perwalian

Kewenangan yang diberikan kepada seseorang/badan sebagai wakil dari seseorang/badan untuk tindakan hukum

Zakat Harta Galian

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: [Pada "rikaz"harta galian, zakatnya seperlima (20%)  [HR Bukhori Muslim].
  • Zakat Rikaz berbeda dengan zakat Barang Tambang.
  • Zakat Barang Tambang mencakup semua jenis, baik padat maupun cair.
  • Zakat Rikaz dan Barang Tambang tidak mensyaratkan nishab dan haul.
  • Tarif Zakat Rikaz 20% dan Zakat Barang Tambang 2,5 % kecuali ada kemiripan.
  • Mustahik Zakat Rikaz dan Barang Tambang sama dengan mustahikkin zakat lainnya.