1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zakat

Bagian dari Harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau Badan (Korporasi) setelah mencapai nishap.

Harta Agama

Kekayan umat Islam yang bersumber dari Zakat, Infaq, Sedakah, Wakaf, Hibah, Meusara, Harta Wasiat, Harta Warisan dll

Wakaf

Harta benda yang bermanfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariat Islam

Perwalian

Kewenangan yang diberikan kepada seseorang/badan sebagai wakil dari seseorang/badan untuk tindakan hukum

Zakat Sahan dan Obiligasi

Zakat Saham dan Obligasi

Zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan surat berharga, termasuk diantaranya obligasi, reksadana dan saham bursa efek.

Periode Haul : setelah dimiliki 1 tahun

Nisab : 85 gram emas

Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 % dari total nilai bruto hal tersebut di atas